Sưng vùng lỗ tai bên ngoài phải làm sao?

Sưng vùng lỗ tai bên ngoài phải làm sao?

Câu hỏi:

Nam 14 tuổi

Bị sưng ở vùng lỗ tai bên ngoài từ hôm 25.

Trả lời:

Chào bạn.

Bạn có bị đau ở vị trí sưng không ạ. Có thể bạn đang bị nhọt ống tai ngoài. Bạn nên giữ vệ sinh ống tai nhọt có thể tự vỡ và giảm sưng. Nếu sưng đau nhiều, sốt bạn nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng.

Thân mến.

Tags: Tai Mũi Họng
Câu hỏi liên quan
doctor
Được trả lời bởi
BS. NGUYỄN KIM BÌNH (BS tư vấn)
12 năm kinh nghiệm
doctor
Được trả lời bởi
BS. NGUYỄN KIM BÌNH (BS tư vấn)
12 năm kinh nghiệm
doctor
Được trả lời bởi
BS. NGUYỄN KIM BÌNH (BS tư vấn)
12 năm kinh nghiệm
doctor
Được trả lời bởi
BS. NGUYỄN KIM BÌNH (BS tư vấn)
12 năm kinh nghiệm
doctor
Được trả lời bởi
BS. NGUYỄN KIM BÌNH (BS tư vấn)
12 năm kinh nghiệm
doctor
Được trả lời bởi
BS. NGUYỄN KIM BÌNH (BS tư vấn)
12 năm kinh nghiệm
doctor
Được trả lời bởi
BS. NGUYỄN KIM BÌNH (BS tư vấn)
12 năm kinh nghiệm
doctor
Được trả lời bởi
BS. NGUYỄN KIM BÌNH (BS tư vấn)
12 năm kinh nghiệm
doctor
Được trả lời bởi
BS. NGUYỄN KIM BÌNH (BS tư vấn)
12 năm kinh nghiệm
doctor
Được trả lời bởi
BS. NGUYỄN KIM BÌNH (BS tư vấn)
12 năm kinh nghiệm